روزهای دفتر و قلم و ...

 

گاهی اوقات فکر میکنم که هرگز این روزها تمام نخواهند شد. اما اشتباه میکنم، این روزها خواهند گذشت. ولی "روزها" هرگز تمام نخواهند شد.

               "ای کاش که جای آرمیدن بودی .. یا این ره دور را رسیدن بودی"

 

راستی .. امروز دفتر دوم و خودکار سومم تمام شدند. خوشحالم!

/ 13 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

داربزن...خاطرات کسی که تورودورزده,,, حالم خوب است... اماگذشته ام دردمیکند...

کیوان

زیباست آن دم که آمدی بنویسی.... زیباست آن دم که خودکاری برای آرامشی به جوهر انتهای خویش می رسد... آری... آری زیباست[گل]

مریم

[پلک][پلک][پلک][پلک][دست][دست][دست]

مریم

[لبخند][گل] کجاهایی دخدر؟

مریم

حواستون به بعضی حرفها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمیکنه !